Fakturering till AB Mora Byggservice

För att underlätta vår hantering, behöver inkomna leverantörsfakturor uppfylla vissa krav. Nedan finner du mer information om vad som gäller för AB Mora Byggservice

Vi tar enbart emot fakturor via e-post, faktura@morabyggservice.se . Fakturan måste vara utställd på AB Mora Byggservice samt faktureringsadressen Box 200, 792 23 Mora.

Fakturan behöver även innehålla nedanstående uppgifter:

  • Referensperson
  • Projektnummer

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det på fakturan anges VAT-nummer för det beställande bolaget, och i text ’’Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller’’. Omvänd moms innebär att det är köparen och inte säljaren som skall redovisa och betala momsen till Skatteverket. Omvänd moms gäller bara försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige. AB Mora Byggservice har VAT nr SE556220-6572.

Fakturor som saknar uppgifter enligt ovan, eller har annat fel, kommer att returneras.